Tagrujukan

Asy-Syaikh Abdullah al-Bukhari Merupakan Rujukan Salafiyin Ketika Terjadi Fitnah

Pertanyaan Ketujuh : Ketika terjadi fitnah, siapakah di antara masyaikh Salafiyyin yang Engkau nasihatkan sebagai tempat rujukan? Jawab : Di tengah-tengah kalian ada asy-Syaikh ‘Ubaid dan asy-Syaikh al-Bukhari. Silakan kalian merujuk kepadaku dan kepada para ulama yang berjalan sesuai dengan jejak mereka dari kalangan salafiyyin. Sebagai penutup, asy-Syaikh Rabi’ menasehati …continue reading