CategoryManhaj

Salafy Bukan Sebuah Organisasi

📝❌ Komuniti Salafi Bukan Sebuah Organisasi Atau Pertubuhan • Salafi tidak mempunyai sebarang pimpinan umum atau pimpinan pusat. • Komuniti Salafi ini lebih terwujud dengan adanya majlis-majlis taklim, pendidikan di ma’had-ma’had, penulisan bahan-bahan dakwah di pelbagai media. • Komuniti Salafi tidak menjadikan prinsip al-Wala’ wal Bara’ (bersama dan berlepas diri)nya, …continue reading