Asy-Syaikh Abdullah al-Bukhari Merupakan Rujukan Salafiyin Ketika Terjadi Fitnah

Pertanyaan Ketujuh :
Ketika terjadi fitnah, siapakah di antara masyaikh Salafiyyin yang Engkau nasihatkan sebagai tempat rujukan?
Jawab :
Di tengah-tengah kalian ada asy-Syaikh ‘Ubaid dan asy-Syaikh al-Bukhari. Silakan kalian merujuk kepadaku dan kepada para ulama yang berjalan sesuai dengan jejak mereka dari kalangan salafiyyin.
Sebagai penutup, asy-Syaikh Rabi’ menasehati kami agar saling bersatu. Beliau katakan, “Jadilah kalian orang-orang yang kokoh, jangan kalian menjadi seperti buih seperti buih banjir.” (beliau ulang kalimat ini tiga kali).
Semoga Allah senantiasa menjaga Syaikh dan orang tua kami Rabi’ bin Hadi. Semoga Allah memberikan barakah pada umur dan ilmu beliau.
وصلى اهلل على نبينا زلمد وآلو وصحبو وسلم

Hadir di majelis sejumlah ikhwah Tunisia, di antaranya :
  • Ahmad Shaqr
  • Syarif Mushaddaq
  • Amin Labidh
  • Muhammad Mathiimith
  • Ridhwan Maj’i
Telah dibaca dan diizinkan untuk disebarkan oleh Syaikhuna al-‘Allamah Rabi bin Hadi ‘Umair al-Madkhali, pada malam Ahad 1 Rajab 1439 H
_______________________
Selesai diterjemahkan pada,
Ahad sore, 1 Rajab 1439 H
18 Maret 2018
Oleh : Tim “Manhajul Anbiya”
Disalin dari Ebook di bawah ini


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *